Sva-lärare föreläser på SETT

I morgon öppnar SETT-mässan på Kistamässan i Stockholm. Under två dagar samlas lärare och skolledare från hela landet för att lära av och knyta kontakter med varandra. Fokus är på digitala verktyg i undervisningen – hur man kan använda surfplattor, datorer och olika hjälpmedel i alla ämnen. Vi har kikat på programmet och hittat tre lärare i svenska som andraspråk bland föreläsarna – två av dem har medverkat i LiSetten!

settHacka Läroplanen!

Den 7 maj kl. 10.00-10.45, sal M4

Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk för år 1-7. Det var den egna upptäckten av kod som övertygade henne om att det är en kunskap som varje medborgare i ett digitalt samhälle behöver. I maj 2013 startade Karin teacherhack.com, tillsammans med Terese Raymond, för att samla in resurser som har med Digitalkunskap att göra. Innehåller LGR11 verkligen det som eleverna behöver kunna i framtiden? Programmering till exempel, ingår det? Karin Nygårds har synat läroplanen och hittat belägg för att jobba med Digitalkunskap med år 5 på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Mitt språkutvecklande klassrum!

Den 7 maj kl. 13.15-14.00, sal M5

Hanna Stehagen är lärare i svenska och svenska som andraspråk och författare till boken Språk i alla ämnen. Hannas föreläsning utgår ifrån läroplanerna som betonar vikten av att eleverna får utveckla språklig och digital kompetens. Språket sägs ha stor betydelse för vårt lärande. Men vilka språkliga kompetenser behöver mina elever för att utveckla sina förmågor? Vad behöver jag som lärare för kompetenser? Vad är språkutvecklande arbetssätt egentligen? Och det där med digitala verktyg! Kan de verkligen underlätta en språkutvecklande undervisning?

Medverkade i LiSetten nummer 4/2013!

 

Fröken, är jag kändis nu?

Den 8 maj kl. 10.30-11.15, sal M3

Hulya Basaran arbetar som lärare i svenska som andraspråk i förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan med uppdrag att skapa språkutvecklande arbetssätt – analogt och digitalt – för elever som är nya i svenska språket! “Fröken, är jag kändis nu?” är berättelsen om eleverna i en liten men språkrik klass, förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan, skolår 1-6. Ta del av Hülyas berättelse med elevexempel om hur allt startade och hur elever som är nya i skolan, nya i Sverige, idag använder digitala verktyg och webbresurser i sin språk- och kunskapsutveckling för lärande i och utanför klassrummet.

Medverkade i LiSetten nummer 4/2013 och 1/2014!

Mer om SETT

Flera seminarier handlar om språkutveckling på ett eller annat sätt. Läs mer om SETT och ladda ner hela seminarieprogrammet här!

Den 7 maj ordnas Pedagogisk pub Special i anslutning till mässan. Läs mer här!

Om du inte har möjlighet att besöka mässan går det att följa flödet på Twitter via taggen #sett2014

Publicerat i Aktuellt, Lisetten, Stockholm, Sva-lärare | Kommentarer inaktiverade för Sva-lärare föreläser på SETT

Smakprov på Lisetten nummer 2/2014

Lisetten2:14Den 9 maj kommer ett nytt nummer av vår uppskattade medlemstidning LiSetten. Den här gången belyser vi frågan om läromedel ur olika perspektiv. Läs om lärarna som skrev sina egna läromedel. Få inspiration att arbete med filmade redovisningar eller att göra en egen tidning med eleverna. Läs vad som händer när nyanlända elever möter läromedelstext.

Dessutom artiklar om uttalsundervisning, lässtrategier på komvux, recensioner av nya böcker och mycket mer på 32 fullmatade sidor. Bläddra gärna i vårt smakprov av Lisetten 2:2014!

Som medlem i Riksförbundet lärare svenska som andraspråk får du tidningen hem på posten. Det går också att teckna en prenumeration till arbetsplatsen. Läs mer om medlemskap och prenumeration här.

Hör gärna av dig med synpunkter, önskemål och idéer om tidningen genom att mejla annelie.drewsen@comhem.se

 

 

 

 

Publicerat i Lisetten, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Smakprov på Lisetten nummer 2/2014

Årsmötet 2014

Matilda på svacampHelgen som gått blev händelserik för Riksförbundet. Solen strålade över Linköping som var platsen både för årsmöte, LiSAs eget edcamp  ”svacamp”, och senare för den nya styrelsen att staka ut vägen för föreningsarbetet under det kommande året.

Årsmötet roddes i hamn under ledning av Monica Lindvalls ordförandeskap. Hon jobbar till vardags på Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk, och inom vuxenutbildningen i Stockholms Stad. Glädjande var att årsmötet kunde konstatera att 2013 inneburit en positiv utveckling för föreningen på en rad punkter. Antalet medlemmar steg med ungefär 20 %, och flera förändringar har genomförts för Lisetten och styrelsens praktiska arbete har underlättats så att mer energi kan gå till att driva föreningens frågor.  Läs mer i verksamhetsberättelsen och protokollet finns att ta del av här.

sarasvacampsvartvit

Eftermiddagens aktivitet var LiSAs eget Edcamp. Det är en öppen mötesmodell som funkar för både väldigt stora och lagom små samlingar. Jag föreslog att vi kunde kalla det hela för ”svacamp”, en positv och träffsäker beskrivning av hela helgen om ni frågar mig, och passande eftersom vi kunde ta frågor både om utbildningen inom sva-ämnet och även vad vi som är aktiva i föreningen kan göra för att bäst stötta medlemmarna, eleverna och ämnets utveckling. Ett samtal kom att handla om vilka steg Riksförbundet skulle kunna ta som förening under det kommande året för att vara en intressant aktör för sva-lärare och som remissinstans. I ett annat samtal stod samverkan med modersmålslärare i centrum, ett område där forskning och erfarenheter verkligen motiverar till att utöka samarbetet, men där erfarenheterna också gör oss medvetna om att det fortfarande är ett utvecklingsområde inom flerspråkiga elevers utbildning. Ämnesövergripande arbete med sva-lärare och ämneslärare tillsammans i klassrummet var ett annat ämne som skrevs upp på tavlan. Självklart diskuterade vi också själva ämnet svenska som andraspråk och hur det kan komma att förändras och vad det skulle innebära för våra medlemmar och föreningens arbete.

”Vi som förening behöver lyfta, belysa all erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna.”

Vi vill passa på att uppmana medlemmar och blivande medlemmar att delta i de här diskussionerna. Ett enkelt sätt är ju att skriva en kommentar till inlägget om vilka frågor du tycker att Riksförbundet ska driva under 2014

Årsmötet valde också en ny styrelse som hade sitt första styrelsemöte under söndagen, här säger styrelsen ”hej”.

Publicerat i Edcamp, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2014

LiSA bjuder på föreläsning med Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling

Torsdagen den 15 maj  är du välkommen att lyssna till en gratis inspirationsföreläsning av Anne-Marie Körling om läsförståelse och språkutvecklande arbetssätt, arrangerat av LiSAs lokalförening i Stockholm. 

Lokalföreningens ordförande Anna Hedlund berättar varför de valt att bjuda in just Anne-Marie Körling och varför ämnet är relevant för lärare i svenska som andraspråk:

”Läsförståelse och språkutveckling är viktigt för alla. För oss som undervisar andraspråkselever är det särskilt viktigt att arbeta med just läsförståelsen eftersom läsningen är den säkraste vägen in i svenska språket. Anne-Marie är för oss alla en fantastisk inspiration för hur man kan arbeta med sina elever och språket. Välkommen till en spännande eftermiddag!”

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare, författare och driver bloggen korlingsord.se . Bland hennes böcker hittar vi ”Högläsning i praktiken” , ”Nu ler Vygotskij” samt hennes senaste bok ”Läraren inom mig”. Här talar Anne-Marie om sin senaste bok i Utbildningsradions serie ”En bok, en författare”.


 

Tid: Torsdag 15 maj kl 15.00– 18.00, eftersom lokalerna är låsta är det viktigt att vara på plats i Utbildningsradions entré kl. 14.50 för att gemensamt komma till föreläsningssalen.

Plats: Föreläsningen är på Utbildningsradion Oxenstiernsgatan 34, Stockholm

Anmäl här, senast den 12 maj.

 

Publicerat i Stockholm | Kommentarer inaktiverade för LiSA bjuder på föreläsning med Anne-Marie Körling

Nya styrelsen säger hej!

Styrelsen

Riks-LiSA:s styrelse 2014-2015: Sara Mörtsell, Annelie Drewsen, Matilda von Bahr, Josefin Barkelius, Linda Castell, Berit Renqvist, Monica Lindvall, Emma Karlsson och Camilla Persson. Saknas på bild: Eva Westergren Holgén och Barbara Tuvesson .

På LiSA:s årsmöte igår valdes en ny styrelse för Riks-LiSA. Idag hade den nya styrelsen konstituerande möte i ett soligt Linköping, Vi gick igenom de arbetsuppgifter som ligger framför oss och delade upp dem mellan oss. Efter två dagar tillsammans känner vi oss fulla av idéer och kraft att jobba vidare för att lyfta ämnet svenska som andraspråk och den sva-lärares kompetens på olika sätt.

Vi hoppas att många vill vara delaktiga i föreningens arbete. Om du inte redan är medlem blir du det genom att betala in 280 kr på pg 468 36 62-3. Studenter betalar bara 120 kr. Läs mer här.

 

 

 

Publicerat i Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Nya styrelsen säger hej!

Inför LiSA:s Edcamp: Josefin Barkelius

Den 26 april är det dags för Riks-LiSA:s årsmöte och på eftermiddagen bjuder vi in till Edcamp. Vi har frågat några deltagare vad de ser fram emot att diskutera. Nu har turen kommit till Josefin Barkelius, sfi-lärare på Botkyrka vuxenutbildning där hon undervisar på studieväg 2 just nu. Hon är också involverad i projekt som handlar om flippat klassrum och modersmålsstöd med digitala verktyg:

joefinJag ser fram emot att i Linköping vara med på min första Edcamp någonsin. Frågor som rör sfi och vuxenutbildning diskuterar jag gärna, till exempel med utgångspunkt i individualisering. Vad lägger vi i det begreppet? Hur gör vi? Flippat klassrum intresserar mig mycket, och hur vi med hjälp av det kan utnyttja tiden i skolan på bästa vis.

Annars tycker jag det ska bli väldigt spännande att ta del av aktuella frågor som rör svenska som andraspråk i grundskola och gymnasiet, områden jag inte är fullt lika uppdaterad på.

Josefin Barkelius

 

Vill du också komma på vår Edcamp? Läs mer här och anmäl dig på Facebook!

Publicerat i Edcamp, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Inför LiSA:s Edcamp: Josefin Barkelius

Inför LiSA:s Edcamp: Monica Lindvall

Den 26 april är det dags för Riks-LiSA:s årsmöte och på eftermiddagen bjuder vi in till Edcamp. Vi har frågat några deltagare vad de ser fram emot att diskutera. Nu har turen kommit till Monica Lindvall, projektledare med ansvar för bland annat språkintroduktion på Nationellt centrum för svenska som andraspråk:

monicaJag ser fram emot att få prata om goda exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom språkintroduktion. Hur kan eleverna utveckla sitt nya språk samtidigt som de fortsätter att lära olika ämnen? Hur samarbetar sva-lärare med olika ämneslärare för att utveckla språket i ämnet? Och studiehandledarna, vilken roll har de? Och vilken roll är det önskvärt att de har för att stötta med modersmålet i lärandet i olika ämnen?

Monica Lindvall

 

Vill du också komma på vår Edcamp? Läs mer här och anmäl dig på Facebook!

Publicerat i Edcamp, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Inför LiSA:s Edcamp: Monica Lindvall

Inför LiSA:s Edcamp: Linda Castell

Den 26 april är det dags för Riks-LiSA:s årsmöte och på eftermiddagen bjuder vi in till Edcamp. Det är ett öppet forum där deltagarna själva föreslår ämnen att diskutera med varandra. Det brukar bli riktigt bra samtal som ger en pedagogisk energikick att ta med tillbaka till arbetet.

Vi har frågat några deltagare vad de ser fram emot att diskutera. Först ut är Linda Castell, ordförande i Riks-LiSA och utvecklingsledare i Linköpings kommun:

LindaDet här vill jag prata om: Vad använder man för bedömningsunderlag/kartläggningsmaterial försatt bedöma språknivå? På vilka grunder tar man beslut om undervisning i svenska som andraspråk? Hur samverkar lärare i svenska som andraspråk med modersmålslärare?

Linda Castell

 

Vill du också komma på vår Edcamp? Läs mer här och anmäl dig på Facebook!

Publicerat i Edcamp, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Inför LiSA:s Edcamp: Linda Castell

Årsmöte med Stockholms-LiSA

Måndagen den 7 april hade LiSA Stockholm årsmöte. Till ny styrelse valdes Anna Hedlund (ordförande), Meta Lindberg-Attlerud, Janiche Opsahl, Patricia Lendenius, Ann Linge, Eva-Lena Sörman och Eva-Lotta Presto. Till revisor valdes Erik Lendenius och till valberedning Sara Mörtsell.

Årsmötet hade också en mycket intressant diskussion kring framtida medlemsaktiviteter där vi redan planerat in en eftermiddag med Anne-Marie Körling, en eftermiddag om läromedel samt ytterligare en med genrepedagogik som tema.

/Anna Hedlund

Publicerat i Stockholm | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte med Stockholms-LiSA

Årsmöte med Göteborgs-LiSA

Onsdagen 9 april höll Göteborgs-LiSA sitt årsmöte på Hermods i Göteborg. I samband med årsmötet erbjöds en presentation av skönlitteratur och läromedel.

Gbg1

Avtackning av ordförande Charlotte Fri.

Lena Maria Nordstrand presenterade material från Nypon förlag och Vilja förlag. Hon talade också om vikten av läsningen av skönlitteratur, lästräning, lättläst och att vara en del av demokratin.

Unni Brandeby har skrivit läromedlet ”Hör och härma”. Hon presenterade materialet och berättade om sitt arbete med att ta fram läromedlet. Det gavs många handfasta och bra tips på hur uttalsövningar kan göras roliga och givande.

Vid årsmötet valde flera styrelsemedlemmar att avsäga sig sina uppdrag. Ordförande Charlotte Fri, kassör Kerstin Larsson Tannerud, Fredrik Harstad och Maria Wernberger avgår. Vi tackar alla för deras tid i LiSA och hoppas ses på framtida träffar. Det finns nu fyra styrelsemedlemmar kvar och arbetet med att finna nya aktiva deltagare har påbörjats. Är ni intresserade av att delta eller har ni tips på någon som kan tänkas vara intresserade kontakta gärna oss.

Vår nästa träff blir den 21 maj, klockan 18 på Folkuniversitet. Då får ni lyssna till Tomas Jansson (kurator och leg. psykoterapeut på Kris och Traumamottagningen i Göteborg) som föreläser om trauma och skolans pedagogiska insatser. Välkomna!

/Emma Karlsson

 

Gbg2

Lena Maria Nordstrand från Nypon förlag och Vilja förlag pratar om demokrati, läsning och lättläst.

Publicerat i Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte med Göteborgs-LiSA