Språket i ämnet i Lisetten 3/2014

Lisetten 3:2014Lisetten nummer 3/2014 kom ut idag och är tjockare än någonsin. 36 sidor fulla av aktuell och intressant läsning om ämnet svenska som andraspråk.

Temat i detta nummer är ”Språket i ämnet”och du kan läsa om SO för nyanlända, språkets roll i matematik och NO, svåra ord i läromedel och ett aktuellt forskningsprojekt i Malmö som lyfter fram kodväxlingens roll. Anna Kaya skriver om sin kandidatuppsats om språkutvecklande undervisning i geografi. Dessutom medverkar Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet, med en artikel om grammatikundervisning och Jenny Nilsson, doktorand vid Stockholms universitet, skriver om nyanlända elevers sociala och pedagogiska villkor i den svenska skolan. Dessutom recenseras nya böcker och appar och vi lottar ut Christina Wahldéns nya lättlästa böcker som utspelar sig i Afghanistan.

Om du är sugen på att läsa ännu mer om språkutvecklande ämnesundervisning vill vi passa på att tipsa om några läsvärda böcker:

 • ”Stärk språket, stärk lärandet” av Pauline Gibbons (2013 – ny upplaga)
 • ”Lyft språket, lyft tänkandet” av Pauline Gibbons (2013 – ny upplaga)
 • ”Låt språket bära” av Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring (2013 – ny upplaga)
 • ”Språkinriktad undervisning” av Maaike Haijer (2014 – ny upplaga)
 • ”Framgång genom språket” av Annika Löthagen m.fl. (2012)
 • ”Framgång genom språket i praktiken” av Annika Löthagen m.fl. (2012)
 • ”Språk i alla ämnen” av Hanna Stehagen (2014)
 • ”Tankarna springer före: att bedöma ett andraspråk i utveckling” av Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman m.fl. (2013)
 • ”Se språket i ämnet” av Lena Vestlin m.fl. (2014)
 • ”Kunskap, språk och identitet” av Lena Vestlin m.fl. (2013)
 • ”Greppa språket: Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet”, Skolverket (2011)
 • ”Skriva, läsa, lära: Genre, kunskap och pedagogik” av David Rose & J.R. Martin. Red. Ann-Christin Lövstedt (2013)

På grund av utrymmesbrist kunde vi inte publicera alla tabeller och bilagor som hörde till Susanne Grahns artikel om svårförståeliga ord i läromedel. Därför publicerar vi dem här och hoppas att många medlemmar ska ha nytt av dem i sin undervisning. Klicka på länken för att ta del av materialet: Extramaterial Lisetten 3:2014

Har du synpunkter på innehållet i Lisetten, tveka inte att höra av dig till redaktionen eller skriva en kommentar på detta inlägg!

God läsning önskar

Annelie Drewsen

huvudredaktör för Lisetten

 

 

 

 

 

Publicerat i Aktuellt, Lisetten, Riksförbundet, Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Språket i ämnet i Lisetten 3/2014

Ställ dina frågor om nationella prov!

Av dotmatchbox at flickr CC-BY-SA-2.0 via Wikimedia Commons

Vi vet att många av våra medlemmar har funderingar kring de nationella proven i svenska som andraspråk samt slutproven för sfi. Därför har vi bjudit in konstruktörerna att svara på era frågor i Lisetten.

I nummer 4/2014 kommer gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet samt provgruppen för de nationella slutproven på sfi vid Stockholms universitet att svara på frågor från LiSA:s medlemmar.

Ställ din fråga med hjälp av formuläret nedan senast den 30 september 2014. Kom ihåg att ange om det handlar om svenska som andraspråk eller sfi samt ditt eget namn. Vi kommer att vidarebefordra frågorna till konstruktörerna. Svaren publiceras i Lisetten nummer 4 som kommer ut den 5 december 2014 och har temat bedömning och betyg.

Vi förbehåller oss rätten att korta ner frågor samt att göra ett urval om antalet frågor som kommer in blir för stort.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ställ dina frågor om nationella prov!

Sätt extra fart på terminsstarten – bli medlem nu till halva priset!

2462608262_5477376701_o

Känner du till Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk? Vi består av medlemmar runt om i Sverige som arbetar med språkutveckling hos barn, ungdomar och vuxna och därmed känner ett extra engagemang för ämnet svenska som andraspråk och de flerspråkiga elevernas lärande. I vårt nätverk är det sådana frågor vi diskuterar och genom att ha ett riksförbund får vi kompetensutveckling genom kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter. 

Vi har en uppmaning nu i terminsstarten – kom och bli medlem till halva priset!

Fortsätt läsa

Publicerat i Aktuellt, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Sätt extra fart på terminsstarten – bli medlem nu till halva priset!

Hacka och maka

Karin Nygårds, läraren i svenska och svenska som andraspråk som startade Teacherhack, har vi skrivit om tidigare. Under onsdagen på SETT höll hon en välbesökt föreläsning (Hacka läroplanen!) om hur programmering kan rymmas i läroplanen. Programmeringsspråkens relation till andra språk är, gissningsvis, en mycket intressant fråga för många lärare i svenska som andraspråk, och att digitalkunskap ryms inom svenskämnena verkar de flesta nu ense om.

programmering2

En robot i andraspråksundervisningen?

Hur kan man då få användning för, eller en väg in till, programmeringskunskap i undervisningen? Minst två utställare på SETT vågar sig långt bort från att låta tekniken stanna vid att vara ett administrativt verktyg och rör sig i stället på området ”hacka och maka” – eller programmera och skapa som en svensklärare kanske hellre skulle kalla det.

För den som är nyfiken på programmering finns det ”livs levande” robotar att programmera, klappa och lyssna på. För den skapande själen finns 3D-skrivare att undersöka närmare. Möjligheterna för andraspråksinläraren att utforska det svenska språket och att sätta ord på upplevelser tycks oändliga med, ganska kostsamma, undervisningsverktyg som dessa.

Nygårds nämner i sin föreläsning elevernas stora engagemang och intresse när det kommer till området teknik. Kanske kan det vara så att det engagemanget är värt kostnaden. När man har kul lär man sig!

/Lina Pilo

Publicerat i Aktuellt, Stockholm | Kommentarer inaktiverade för Hacka och maka

Modernt och innovativt på SETT

I går invigdes så SETT-mässan i Kista och vi möttes redan dag ett av ett fullspäckat program i lika fulla mässhallar. Mässbesökaren fick sicksacka likt en van slalomåkare genom folkmassan för att nå fram till utställarna i de olika montrarna och köerna till föreläsningarna/seminarierna var långa. Många vittnar i efterhand om att de på grund av platsbrist inte släppts in på sitt utvalda seminarium.

katarina

Katarina Lycken Rüter föreläser.

Undertecknad hade dock turen att få plats på hela två av de populära föreläsningarna, nämligen Malin Brobergs föreläsning om coachande arbetssätt och Katarina Lycken Rüters ”flerstämmiga klassrum”- två föreläsningar som båda innehöll en hel del användbara tips för lärare i svenska som andraspråk.

Som lärare i svenska som andraspråk möter vi elever som, möjligen i högre utsträckning än andra, är i behov av att rita om sin karta. En del kan vara nyanlända, av väldigt varierande skäl, andra är inte nyanlända men bär kanske med sig flera språk och kulturer utöver den svenska. Världen och erfarenheter behöver omtolkas, sättas i nytt ljus, och för detta krävs – enligt min personliga erfarenhet – trygghet. Trygghet och ökad självkänsla är också just två av de saker som Malin Broberg menar att ett coachande arbetssätt/förhållningssätt kan leda till. Eleverna behöver inte en gps – de behöver någon som lär dem läsa kartan, så att de hittar tillbaka när de kört fel men också hittar till nya ställen som bara de visste att de ville åka till, menar Broberg.

I det flerstämmiga klassrummet hörs fler av elevernas röster än tidigare. Hur då? Katarina Lycken Rüter berättar om hur hon använder sig av s.k. flippar för att frigöra lektionstiden till aktivt arbete tillsammans och om hur hon låter spelkorten bestämma elevernas placering. När du måste formulera dig för någon annan än din bästa vän, som du annars sitter bredvid, krävs det ett mer pregnant språk, menar Lycken Rüter. Genom digitala verktyg för bl.a. omröstningar visar hon oss hur vi i klassrummet kan skapa en lärmiljö där elever vågar ge sina osäkra svar och pröva sig fram till sin kunskap. Hon ger också exempel på hur hon i flera projekt låtit hennes elever samarbeta, med bloggen som verktyg, med elever på andra skolor. Stämmorna i klassrummet utökas från den egna klassen och erfarenheten till att även innefatta elever från andra områden, i andra åldrar och med annan bakgrund. Den digitala tekniken leder till möten mellan människor som kanske aldrig hade mötts annars och blir till verktyg i integrationens namn.

Malin Broberg och Katarina Lycken Rüter finns på Twitter:

Malin Broberg @malinbroberg

Katarina Lycken Rüter @Klycken

/Lina Pilo

 

Publicerat i Aktuellt, Stockholm, Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Modernt och innovativt på SETT

Sva-lärare föreläser på SETT

I morgon öppnar SETT-mässan på Kistamässan i Stockholm. Under två dagar samlas lärare och skolledare från hela landet för att lära av och knyta kontakter med varandra. Fokus är på digitala verktyg i undervisningen – hur man kan använda surfplattor, datorer och olika hjälpmedel i alla ämnen. Vi har kikat på programmet och hittat tre lärare i svenska som andraspråk bland föreläsarna – två av dem har medverkat i LiSetten!

settHacka Läroplanen!

Den 7 maj kl. 10.00-10.45, sal M4

Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk för år 1-7. Det var den egna upptäckten av kod som övertygade henne om att det är en kunskap som varje medborgare i ett digitalt samhälle behöver. I maj 2013 startade Karin teacherhack.com, tillsammans med Terese Raymond, för att samla in resurser som har med Digitalkunskap att göra. Innehåller LGR11 verkligen det som eleverna behöver kunna i framtiden? Programmering till exempel, ingår det? Karin Nygårds har synat läroplanen och hittat belägg för att jobba med Digitalkunskap med år 5 på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Mitt språkutvecklande klassrum!

Den 7 maj kl. 13.15-14.00, sal M5

Hanna Stehagen är lärare i svenska och svenska som andraspråk och författare till boken Språk i alla ämnen. Hannas föreläsning utgår ifrån läroplanerna som betonar vikten av att eleverna får utveckla språklig och digital kompetens. Språket sägs ha stor betydelse för vårt lärande. Men vilka språkliga kompetenser behöver mina elever för att utveckla sina förmågor? Vad behöver jag som lärare för kompetenser? Vad är språkutvecklande arbetssätt egentligen? Och det där med digitala verktyg! Kan de verkligen underlätta en språkutvecklande undervisning?

Medverkade i LiSetten nummer 4/2013!

 

Fröken, är jag kändis nu?

Den 8 maj kl. 10.30-11.15, sal M3

Hulya Basaran arbetar som lärare i svenska som andraspråk i förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan med uppdrag att skapa språkutvecklande arbetssätt – analogt och digitalt – för elever som är nya i svenska språket! “Fröken, är jag kändis nu?” är berättelsen om eleverna i en liten men språkrik klass, förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan, skolår 1-6. Ta del av Hülyas berättelse med elevexempel om hur allt startade och hur elever som är nya i skolan, nya i Sverige, idag använder digitala verktyg och webbresurser i sin språk- och kunskapsutveckling för lärande i och utanför klassrummet.

Medverkade i LiSetten nummer 4/2013 och 1/2014!

Mer om SETT

Flera seminarier handlar om språkutveckling på ett eller annat sätt. Läs mer om SETT och ladda ner hela seminarieprogrammet här!

Den 7 maj ordnas Pedagogisk pub Special i anslutning till mässan. Läs mer här!

Om du inte har möjlighet att besöka mässan går det att följa flödet på Twitter via taggen #sett2014

Publicerat i Aktuellt, Lisetten, Stockholm, Sva-lärare | Kommentarer inaktiverade för Sva-lärare föreläser på SETT

Smakprov på Lisetten nummer 2/2014

Lisetten2:14Den 9 maj kommer ett nytt nummer av vår uppskattade medlemstidning LiSetten. Den här gången belyser vi frågan om läromedel ur olika perspektiv. Läs om lärarna som skrev sina egna läromedel. Få inspiration att arbete med filmade redovisningar eller att göra en egen tidning med eleverna. Läs vad som händer när nyanlända elever möter läromedelstext.

Dessutom artiklar om uttalsundervisning, lässtrategier på komvux, recensioner av nya böcker och mycket mer på 32 fullmatade sidor. Bläddra gärna i vårt smakprov av Lisetten 2:2014!

Som medlem i Riksförbundet lärare svenska som andraspråk får du tidningen hem på posten. Det går också att teckna en prenumeration till arbetsplatsen. Läs mer om medlemskap och prenumeration här.

Hör gärna av dig med synpunkter, önskemål och idéer om tidningen genom att mejla annelie.drewsen@comhem.se

 

 

 

 

Publicerat i Lisetten, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Smakprov på Lisetten nummer 2/2014

Årsmötet 2014

Matilda på svacampHelgen som gått blev händelserik för Riksförbundet. Solen strålade över Linköping som var platsen både för årsmöte, LiSAs eget edcamp  ”svacamp”, och senare för den nya styrelsen att staka ut vägen för föreningsarbetet under det kommande året.

Årsmötet roddes i hamn under ledning av Monica Lindvalls ordförandeskap. Hon jobbar till vardags på Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk, och inom vuxenutbildningen i Stockholms Stad. Glädjande var att årsmötet kunde konstatera att 2013 inneburit en positiv utveckling för föreningen på en rad punkter. Antalet medlemmar steg med ungefär 20 %, och flera förändringar har genomförts för Lisetten och styrelsens praktiska arbete har underlättats så att mer energi kan gå till att driva föreningens frågor.  Läs mer i verksamhetsberättelsen och protokollet finns att ta del av här.

sarasvacampsvartvit

Eftermiddagens aktivitet var LiSAs eget Edcamp. Det är en öppen mötesmodell som funkar för både väldigt stora och lagom små samlingar. Jag föreslog att vi kunde kalla det hela för ”svacamp”, en positv och träffsäker beskrivning av hela helgen om ni frågar mig, och passande eftersom vi kunde ta frågor både om utbildningen inom sva-ämnet och även vad vi som är aktiva i föreningen kan göra för att bäst stötta medlemmarna, eleverna och ämnets utveckling. Ett samtal kom att handla om vilka steg Riksförbundet skulle kunna ta som förening under det kommande året för att vara en intressant aktör för sva-lärare och som remissinstans. I ett annat samtal stod samverkan med modersmålslärare i centrum, ett område där forskning och erfarenheter verkligen motiverar till att utöka samarbetet, men där erfarenheterna också gör oss medvetna om att det fortfarande är ett utvecklingsområde inom flerspråkiga elevers utbildning. Ämnesövergripande arbete med sva-lärare och ämneslärare tillsammans i klassrummet var ett annat ämne som skrevs upp på tavlan. Självklart diskuterade vi också själva ämnet svenska som andraspråk och hur det kan komma att förändras och vad det skulle innebära för våra medlemmar och föreningens arbete.

”Vi som förening behöver lyfta, belysa all erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna.”

Vi vill passa på att uppmana medlemmar och blivande medlemmar att delta i de här diskussionerna. Ett enkelt sätt är ju att skriva en kommentar till inlägget om vilka frågor du tycker att Riksförbundet ska driva under 2014

Årsmötet valde också en ny styrelse som hade sitt första styrelsemöte under söndagen, här säger styrelsen ”hej”.

Publicerat i Edcamp, Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2014

LiSA bjuder på föreläsning med Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling

Torsdagen den 15 maj  är du välkommen att lyssna till en gratis inspirationsföreläsning av Anne-Marie Körling om läsförståelse och språkutvecklande arbetssätt, arrangerat av LiSAs lokalförening i Stockholm. 

Lokalföreningens ordförande Anna Hedlund berättar varför de valt att bjuda in just Anne-Marie Körling och varför ämnet är relevant för lärare i svenska som andraspråk:

”Läsförståelse och språkutveckling är viktigt för alla. För oss som undervisar andraspråkselever är det särskilt viktigt att arbeta med just läsförståelsen eftersom läsningen är den säkraste vägen in i svenska språket. Anne-Marie är för oss alla en fantastisk inspiration för hur man kan arbeta med sina elever och språket. Välkommen till en spännande eftermiddag!”

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare, författare och driver bloggen korlingsord.se . Bland hennes böcker hittar vi ”Högläsning i praktiken” , ”Nu ler Vygotskij” samt hennes senaste bok ”Läraren inom mig”. Här talar Anne-Marie om sin senaste bok i Utbildningsradions serie ”En bok, en författare”.


 

Tid: Torsdag 15 maj kl 15.00– 18.00, eftersom lokalerna är låsta är det viktigt att vara på plats i Utbildningsradions entré kl. 14.50 för att gemensamt komma till föreläsningssalen.

Plats: Föreläsningen är på Utbildningsradion Oxenstiernsgatan 34, Stockholm

Anmäl här, senast den 12 maj.

 

Publicerat i Stockholm | Kommentarer inaktiverade för LiSA bjuder på föreläsning med Anne-Marie Körling

Nya styrelsen säger hej!

Styrelsen

Riks-LiSA:s styrelse 2014-2015: Sara Mörtsell, Annelie Drewsen, Matilda von Bahr, Josefin Barkelius, Linda Castell, Berit Renqvist, Monica Lindvall, Emma Karlsson och Camilla Persson. Saknas på bild: Eva Westergren Holgén och Barbara Tuvesson .

På LiSA:s årsmöte igår valdes en ny styrelse för Riks-LiSA. Idag hade den nya styrelsen konstituerande möte i ett soligt Linköping, Vi gick igenom de arbetsuppgifter som ligger framför oss och delade upp dem mellan oss. Efter två dagar tillsammans känner vi oss fulla av idéer och kraft att jobba vidare för att lyfta ämnet svenska som andraspråk och den sva-lärares kompetens på olika sätt.

Vi hoppas att många vill vara delaktiga i föreningens arbete. Om du inte redan är medlem blir du det genom att betala in 280 kr på pg 468 36 62-3. Studenter betalar bara 120 kr. Läs mer här.

 

 

 

Publicerat i Riksförbundet | Kommentarer inaktiverade för Nya styrelsen säger hej!