Kategori: Lisetten

 • Utmaningar vid läsning av skönlitteratur i svenska som andraspråk på gymnasiet

  Snart är det sommar och sommarläsning väntar. Vad bör vi tänka på i vår läsundervisning med andraspråkselever? Ta del av en artikel från senaste numret av Lisetten om läsundervisning på gymnasiet. Det är vår upplevelse som svensklärare att elever ofta stöter på utmaningar vid läsning och tolkning av skönlitteratur. Samma utmaningar möter naturligtvis elever som […]

 • Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur?

  Svariks följer samhällsdebatten och jobbar för svenska som andraspråk, undervisning och skola som rör flerspråkiga elever inom alla skolformer. Just nu granskas skolsituationen i Malmö i Sydsvenskan. I årets första nummer av Lisetten tar vi del av försteläraren Sofie Nilssons skrivundervisning i en flerspråkig miljö. Hon arbetar på Rosengårdsskolan och genom hennes artikel får vi […]

 • Vi bjuder på en artikel från Lisetten

  Vi bjuder på en artikel från senaste numret av Lisetten – s.k. Symposienumret. Artikeln heter Obetalbart intressant och tragikomiskt – en recension av boken Svenska för främlingar skriven av Karin Ulveson. Recensenten är Camilla Wallin Nilsson. Obetalbart intressant och tragikomiskt – en pärla! I ”Svenska för främlingar” får vi titta in bakom kulisserna på en […]

 • En spännande höst

  Riksförbundet förbereder sig för en mycket spännande höst: Symposium 2018 går av stapeln. Ett rykande färskt nummer av Lisetten släpps snart. Svapuben anordnas traditionsenligt kvällen innan Symposium 2018. Svapuben håller till på Copperfields vid Fridhemsplan och börjar vid 17:00. Kom förbi och var med vid avtäckningen av nya loggan. Vi kan knappt bärga oss!

 • Skolbiblioteken och eleverna med svenska som andraspråk

  Det har länge funnits krav i styrdokumenten att det ska finnas skolbibliotek i alla skolor. I de reviderade läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan som gäller från i sommar står att rektor har ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. I den här […]

 • Ny artikel från Lisetten

  Vi bjuder på ytterligare en artikel från senaste numret av Lisetten. Artikeln heter Att känna läsglädje och är skriven av  Gunilla Juteräng och Nadja Zander. Att känna läsglädje

 • Årets första Lisetten

  Nu har årets första Lisetten kommit. Det har temat Läsning och språkutveckling. Du kan bl.a. läsa om det här i tidningen: – Hej Läsambassadören Johan Anderblad! – Skolbiblioteken och eleverna med svenska som andraspråk – Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det? – Läsförståelse för nyanlända elever – Läsningen lär att språket öppnar dörrar – […]

 • Äventyr på lätt svenska

  Vi delar med oss av artikeln Äventyr på lätt svenska av Micke Hanås från senaste Lisetten. Äventyr på lätt svenska

 • Nytt nummer av Lisetten

  Detta nummer har temat Språk- och kunskapsutvecklande SO.  I tidningen kan du bl.a. läsa detta: – Att tänk rätt från start – framgångsfaktorer för språk och kunskapsutvecklande undervisning – Kompetensutvecklingsfrågor för dig och dina kollegor – Screening av kunskaper i SO - ett sätt att höja kvalitén på undervisningen – En bra start i svenska skolan – Feminism i en ny islamisk kontext – om islamisk feminism i Iran – Frihet, bildning och flerspråkighet på bokmässan – Krönika: Tänk om det är en omtanke!

 • Eleven framför dig kan vara vår nästa nobelpristagare

  Läs artikeln Eleven framför dig kan vara vår nästa nobelpristagare av Mona Liljedahl från senaste Lisetten.