Månad: september 2016

  • Nyanlända elevers lärande

    Välkomna till en eftermiddag med fokus kring nyanlända elever och svenska som andraspråk. Speciellt inbjudna: Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk Lyssna på Tiia Ojjala, lärare, författare och föreläsare med lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända. Få tips och smakprov på nya läromedel, speciellt framtagna för nyanlända elever och för svenska som andraspråk. När: […]

  • Nätverksmöte för ämneslärarföreningar 6 oktober 2016

    Föreningen Norden bjuder till nätverksmöte för samverkande ämneslärarföreningar. Föreningen utvecklar en helt ny modell för samarbete mellan utbildningsaktörer, därsamverkande föreningar och medlemmar kan få tillgång till ett bredare utbud av aktuella seminarier och kurser samt tillgång till ett förstärkt nätverk av utbildningsaktörer i Sverige, Norden samt i dess grannregioner som Östersjöregionen och Arktis. Datum: Torsdagen […]