Månad: oktober 2014

  • SkåneLiSAs höstföreläsning om nyanlända elever!

    Mycket händer inom området nyanlända elever och deras skolgång och undervisning. Av den anledningen anordnar riksförbundets lokalavdelning i Skåne en höstföreläsning på temat.  Den 6 november kl. 17.30 på Malmö högskola kommer Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk att föreläsa om nyanlända elever. Ni som är medlemmar kan gå på föreläsningen gratis. […]

  • Språket i ämnet i Lisetten 3/2014

    Lisetten nummer 3/2014 kom ut idag och är tjockare än någonsin. 36 sidor fulla av aktuell och intressant läsning om ämnet svenska som andraspråk. Temat i detta nummer är ”Språket i ämnet”och du kan läsa om SO för nyanlända, språkets roll i matematik och NO, svåra ord i läromedel och ett aktuellt forskningsprojekt i Malmö […]