Månad: maj 2015

  • Lisetten 2/15: Svenska som andraspråk och specialpedagogik

    Lisetten nummer 2 handlar om specialpedagogik och andraspråksinlärning. Hur ska man veta vad som är vad? Är elevens svårighet ett tecken på dyslexi eller språkstörning, eller bara helt vanlig drag i andraspråksutvecklingen? Hur arbetar specialpedagoger inom förskolan? Vilka alternativa verktyg fungerar bra för andraspråkselever? Det är några av de perspektiv vi tar upp i artiklar […]

  • Hälsningar från Stockholms LiSA

      Du som läser denna text har antagligen redan gjort ett val och är medlem i Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk. Du som är verksam i Stockholms område är viktig för oss och vi vill gärna bidra till att du ska känna dig uppdaterad och inspirerad både genom vår tidning och våra medlemsträffar. För att […]