Månad: december 2021

  • Ute nu och i lösnummer på svariks.se- Julnumret med temat grammatik

    En modersmålslärare och en svenska som andraspråksdidaktiker sammanstråla för att dra nytta av att synliggöra likheter och skillnader, språklig struktur och byggstenar i svenskan och i dari. De vill gärna inspirera fler att jobba med ett jämförande och transspråkande perspektiv på grammatiken. Sammanstrålning av sva och modersmål för ett jämförande perspektiv!Text och bild: Johanna Söderlund […]