Månad: augusti 2020

  • Vi hoppas att vi alltid får jobba i tvålärarskap

    Vi hoppas att vi alltid får jobba i tvålärarskap

    Ida och Kicki Olhans är så kallade parlärare. De arbetar sida vid sida i klassrummet under läsårets alla dagar. Tillsammans utvecklar de sin undervisning och de didaktiska samtalen tar aldrig slut. Här reflekterar de över sin undervisning, det kollegiala lärandet när man arbetar i tvålärar-system samt andra vägar för samarbeten som gynnar eleverna på skolan. […]