Teman och utgivningsplan för Lisetten 2020

NrTemaManus-stoppUtgivning 2020
1Vad är svenska som andraspråk? 14 feb31 mar
2Kollegialt lärande22 apr3 jun
3Uttal4 sep16 okt
4Svenska som andraspråk i ett politiskt perspektiv3 nov14 dec

Vill du skriva i Lisetten 2020?
Vi som skriver texter i Lisetten är lärare i svenska som andraspråk. Här finns plats för berättelser från klassrummet, funderingar över det som är svårt och åsikter om vad som borde förändras.
   Har du något att dela med dig av? Bli inspirerad av tidningens kommande teman, eller skriv om något eget som du tror andra lärare skulle ha nytta av.
   I varje nummer finns dessutom stående inslag som I min bokhylla, Min dag på jobbet och recensioner av aktuella läromedel. Hör av dig med ditt bidrag till redaktion@svariks.se

Nummer 1: Vad är svenska som andraspråk – egentligen? – manusstopp 14/2
Vem ska läsa svenska som andraspråk, vad är ämnets syfte och hur ska det organiseras? Vårt ämne är ett av de mest omdebatterade och det råder knappast konsensus inom kåren. Låt oss fortsätta diskussionen.

Nummer 2: Kollegialt lärande – manusstopp 22/4
Vilken roll har vi svenska som andraspråks-lärare och vilket ansvar har vi att i kollegiet sprida kunskap om exempelvis språkutvecklande arbetssätt när alla ska arbeta med språket? Vilka förutsättningar behövs för ett lyckat samarbetet med ämneslärare?

Nummer 3: Uttal – manusstopp 4/9
Uttalsundervisningen verkar lätt att glömma bort, både på lärarutbildningen och i skolan. När behövs explicit uttalsundervisning? Vad ska man fokusera på? Och hur integreras uttalsundervisning med andra kunskapsmål?

Nummer 4: Svenska som andraspråk i ett politiskt perspektiv – manusstopp 3/11
Eftersom vårt ämne är nära relaterat till migration, en av vår tids mest brännande politiska frågor, ser vi många som vill tycka till om hur svenska som andraspråk ska (och inte ska) bedrivas. Går det att hålla politiken utanför klassrummet? Är det ens önskvärt? Och vad händer med oss lärare och med elever när betygssättningen kan bli livsavgörande?