Riktlinjer till skribenter

Fyra gånger per år utkommer Riksförbundet lärare i svenska som andraspråks medlemstidning Lisetten.
   Varje nummer har ett tema, några fasta avdelningar och enstaka fristående artiklar. Vill du vara med och skriva? Hör av dig till oss på redaktion@svariks.se

Skrivanvisningar 
Tänk på att våra läsare främst är lärare i svenska som andraspråk. Redaktören kan ändra rubrik och ingress, men du som skribent lämnar ett förslag. 
   Ange eventuella referenser i en lista sist i din text. Använd inte fotnoter. I övrigt strävar vi efter att följa Språkrådets rekommendationer. Vid tveksamheter, rådfråga Svenska skrivregler eller Svenska Akademiens ordlista.

Artiklarnas längd 
Temaartiklar: 5 000 – 7 000 tecken 
Forskarartiklar: 12 000 – 15 000 tecken 
Fristående artiklar: 4 000 – 4 500 tecken 
Krönika: cirka 3 000 tecken
Notiser: 500 – 1 500 tecken 
Rapport från: 2 000 – 3 000 tecken
Min dag på jobbet: cirka 3 000 tecken
Recensioner: 2 500 – 3 000 tecken 
I min bokhylla: 3 000 tecken

Bilder och illustrationer 
Vi ser gärna att du illustrerar din text med bilder som stödjer läsningen. Även diagram, tabeller och utdrag ur andra texter kan fungera på samma sätt.
   Vi har ingen möjlighet att köpa bilder. Om du inte själv tagit bilderna, kontrollera med fotografen att vi får publicera dem. 
   Skriv bildtexter där du beskriver vad bilden visar och anger för- och efternamn på personerna som syns. Ange också fotografens namn. Om minderåriga personer syns på bilderna behöver deras vårdnadshavare ge tillstånd för att publicera bilden. Det räcker med ett muntligt tillstånd.
   Skicka bilderna som separata filer, alltså inte inklistrade i samma dokument som din text. De ska vara högupplösta, vilket betyder att de ska vara minst 1 MB stora eller 300 dpi.

Formatering 
Skicka texten i ett Word-dokument. Skriv i typsnittet Times New Roman, storlek 12, med dubbelt radavstånd. Ange nytt stycke med blankrad, ej indrag. Vid mer övergripande styckeindelning kan underrubriker användas. Använd talstreck vid intervjuer där någon citeras. Använd kursiv text vid titlar på böcker, uppsatser etc. Undvik förkortningar. För betoning eller för att markera ord från andra språk; använd kursiv.

Presentation av skribenten 
Skriv en kort presentation av dig själv i tredje person på cirka 350 tecken inklusive mellanslag. Bifoga också ett högupplöst foto av dig själv.

Publicering och redigering 
Respektive skribent ansvarar själv för sin artikel. Lisetten förbehåller sig rätten att redigera texter och att publicera dem både i tryckt och digitalt format ( om något ändras i din text får du först godkänna innan tryck).

Arvoden 
Vi har tyvärr inte möjlighet att betala ut några arvoden. Som artikelskribent får du tidningen där din artikel publiceras och två biobiljetter som tack. Recensenter får förutom tidningen också behålla det utskickade recensionsexemplaret. Meddela oss därför postadress.

Hör gärna av dig med frågor!
Redaktionen: redaktion@svariks.se
Ansvarig utgivare: Lina Pilo ordforande@svariks.se