Köp lösnummer

Lisettens temanummer är mycket uppskattade och kan med fördel användas som underlag för studiedagar i arbetslaget, på lärarutbildningar och av beslutsfattare inom skola och utbildning.

Beställ fler nummer av tidningen genom att markera vilket nummer du vill läsa. Tillgängliga nummer listas längre ner på sidan.

Lösnummerpris Lisetten
40 kr/st

Kostnad för porto tillkommer.

2022

Nummer 1/2022 Digitalisering

2021

Nummer 4/2021: Grammatik

Nummer 3/2021: Läromedel

Nummer 2/2021: Läsa

Nummer 1/2021: Skriva

2020

Nummer 4/2020: Sva i ett politiskt perspektiv

Nummer 3/2020: Uttal

Nummer 2/2020: Kollegialt lärande

Nummer 1/2020: Svenska som andraspråk – vad är det?

2019

Nummer 4/2019: Bedömning

Nummer 3/2019: SVARIKS 30 år – jubileumsnumret

Nummer 2/2019: Organisation och utvecklingsarbete

Nummer 1/2019: Digitalisering

2018

Nummer 4/2018 Tema:  Ingångar och utgångar – nyanlända i skolan

ur innehållet:

6 Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola
9 Central kartläggning och introduktion för nyanlända elever i Malmö
12 Språk och yrke – ett ämnesintegrerat undervisningsprojekt
15 Praktik gör elever anställningsbara
16 Krönika: Vart ska de sen?
18 Sfi, Arbetsförmedlingen och meningen med livet – en biografisk arbetsmodell för sfi
20 Studie- och yrkesvägledning – vägen till lyckad integrering
24 Med kunskap, kraft och vilja
26 Integrerad svensk- och yrkesundervisning börjar med rollspel och bilder
29 Flerspråkiga elevers utveckling i den svenska skolan

Lisetten 3/2018 Litteraciteter och flerspråkighet

4 Ordföranden har ordet
5 Aktuellt i riksförbundet
6 Flerspråkighet och litteracitet – temat för symposiet 2018
7 Intervju med Karin Sandwall
8 Language, culture and literacy in critical times
10 Krönika – Går det inte så går det ändå
11 Intervju med Andreas Fejes
12 “Young people should be encouraged to become creators, not simply readers and writers”
15 Intervju med Qarin Franker
16 Integrating work and literacy development
18 Intervju med John Airey
19 Digitalisering och tillgång till elektricitet – lika självklart för dagens unga
20 Kontakt med genrepedagogiken – en överlevnadsinstinkt
21 Svar till Azza
24 Flerspråkiga femteklassare – Att stärka identitet, språk och kunskapsutveckling
27 Thinking differently about grammar
30 Samarbetsarenor och gemensam vision ger framgång
32 Kollegialt lärande är nyckeln
34 Man kan leda en häst till vatten men inte tvinga den att dricka
36 Den flerspråkiga skolan – en väv av samtal
38 Olika ämnen – olika läs- och skrivarter
41 I min bokhylla
42 Lisetten recenserar

Lisetten 1/2018 Läsning och språkutveckling

 

 

 

 

 

 

 

4 Ordföranden har ordet
5 Aktuellt i riksförbundet
6 Verksamhetsberättelse 2017
8 Hej Läsambassadören Johan Anderblad!
10 Skolbiblioteken och eleverna med svenska som andraspråk
12 Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det?
14 Två böcker i ett paket
16 Läsförståelse för nyanlända elever
18 Läsningen lär att språket öppnar dörrar
20 Den betydelsefulla läsningen
22 Lärare forskar om hur en förändrad undervisning kan utveckla förmåga till kritisk läsning
24 Läsglädje
25 Snappa upp! Ett augmented reality-spel av Skolverkets ”Bygga svenska”
26 Kasta loss med Språklärarna!
27 Att bygga vidare på det vardagliga – flerspråkighet och vardagslivets skriftpraktiker som resurser i klassrummet
30 Känslorna ska gestaltas i bilder
32 Lisetten recenserar
34 Nya avhandlingar
35 I min bokhylla

2017

Lisetten 4/2017 Språk- och kunskapsutvecklande SO

4  Ordföranden har ordet
4  Birgitta hade ett stort engagemang för människor
från andra länder
5  Aktuellt i riksförbundet
6  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO
8  Att tänka rätt från start – framgångsfaktorer för
språk- och kunskapsutvecklande undervisning
11  Kompetensutvecklingsfrågor för dig och dina kollegor
10  Screening av kunskaper i SO - ett sätt att höja kvalitén
på undervisningen
12  En bra start i svenska skolan
14  En rörelse av pedagoger
16  Språkpraktik på ABF Stockholm
18  Äventyr på lätt svenska
20  Feminism i en ny islamisk kontext – om islamisk feminism i Iran
22  Frihet, bildning och flerspråkighet på bokmässan
24  Brev från en lärljunge till en pionjär
26  Krönika: Tänk om det är en omtanke!
29  Det är inte alltid kört när det är kört – deckarserien
om Kouplan skapar hopp och tränar oss i att känna empati
även för oss själva
30  Lisetten recenserar
34  Nya avhandlingar
35  I min bokhylla

Lisetten 3/2017 Att Synliggöra lärandet

4  Ordföranden har ordet
5  Aktuellt i riksförbundet
6  Kartläggning ger en bra start
8  Eleven framför dig kan vara vår nästa nobelpristagare
10  Samarbete, synliggörande, språkutveckling
12  Kollegial utveckling sätter fokus på elevernas lärande
14  Det synliggjorda litteratursamtalet
16  Att lära tillsammans – hur synliggör vi lärarnas lärande?
20  Integration och kulturella skillnader
22  Hur kan vi hjälpa vuxna elever med uttalet?
25  ”Igår vi var på bibliotek” – om att använda fel för att lära rätt
28  Flerspråkiga elevers användning av första- och andraspråket
i ett flerspråkigt NO-klassrum
30  Lisetten recenserar
32  Nya avhandlingar
34  I min bokhylla

Lisetten 3/2017 Språk- och kunskapsutvecklande matematik och NO (35 sidor)

6  Ordföranden har ordet
7  Aktuellt i riksförbundet
8  Nya styrelsen presenterar sig
10  NC kommenterar Språkintro-granskningen
12  Språkutvecklande Matematik
14  Att sätta ord på sina matematikkunskaper
16  INTERVJU: Språkutveckling i Matematik och NO på
Gustav Adolfsskolan
17  NO + SVA = ett språk- och kunskapsutvecklande samarbete
20  INTERVJU: Elev på rätt nivå, då sker bästa utvecklingen!
22  INTERVJU: Språk- och kunskapsutveckling inom vårdämnen,
med hjälp av tvålärarsystem
23  NY AVHANDLING: Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan
24  Skolan som läkande miljö
26  Den inkluderande förskolan – en handbok
28  Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers
språkutveckling
29  Stockholm på väg mot framtidens studieväg 1
30  Lisetten recenserar
33  Twittrat om svenska som andraspråk
34  I min bokhylla
35  Kompetensutvecklingsfrågor för dig och dina kollegor

Lisetten 1/2017 Translanguaging i praktiken (40 sidor)

4 Ordföranden har ordet
4 Nils-Erik ”Nisse” Granberg bidrog till erkännandet av ämnet
svenska som andraspråk
5 Aktuellt i riksförbundet
8 Transspråkande på Centrumskolan
13 Språkande, transspråkande och länkning i en tvåspråkig klass
16 Transspråkande i studiehandledning som pedagogisk praktik
20 Translanguaging i praktiken
22 Läsa och skriva på flera språk gynnar lärandet
24 Poesi utan gränser
26 Internationella biblioteket inspirerar till mångspråkigt arbete
28 Bråttom, men till vilket pris?
31 Debatt: Termen ”Translanguaging”
32 Debatt svar: Termen ”Translanguaging”
33 Krönika: Kaffe hit och coffee dit – korsspråkande i vardagen
34 Läsförståelse för nyanlända elever
36 Utmaning att anpassa undervisningen till alla
38 I min bokhylla
Lisetten är medlemstidning för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk och

2016

Lisetten 4/2016 Litteracitet och flerspråkighet (32 sidor)

4 Ordföranden har ordet
5 Aktuellt i riksförbundet
7 Gymnasieutredningen – sammanfattning med kommentarer
10 Att synliggöra språklig karaktäristik och komplexitet i
lekfulla översättningsaktiviteter
12 Flerspråkiga barn med språkstörning behöver alla sina språk
14 Fördelar och utmaningar med webbaserad
alfabetiseringsundervisning på sfi
16 Uppmuntra den egna skönlitterära läsningen på
språkintroduktion
18 Något att sätta i händerna på ungdomarna från dag ett
19 Mitt roliga jobb: ”Svenska med sång”
20 ”I natt jag drömde…” – Om sångsvenska på Språkintroduktion
i Umeå
22 INTERVJU: Det är viktigt att man kan ringa in vad eleven
faktiskt kan
23 Twittrat om svenska som andraspråk
26 Lisetten recenserar
31 I min bokhylla

Lisetten 3/2016 Grammatik – älskad och hatad (40 sidor)

4 Ordföranden har ordet
6 Aktuellt i riksförbundet
10 Grammatik i egen rätt
14 Inte utan grammatik
16 Grammatik är ett fantastiskt system som möjliggör för
människor att kommunicera med varandra!
18 Att hitta mönster i språket – en viktig del av grammatiken
20 Mr. Grammatik
22 Jim Cummings i Umeå
25 Vi ses på #sfichatt
26 En bok om en konferens – båda om andraspråksuttal
27 DEBATT: Svar till Emmy-Linda Svensson
30 Vikten av tidiga språk- och kunskapsutvecklande insatser
i förskolan
35 I min bokhylla
36 När skriften får liv – om läs- och skrivinlärning
för vuxna invandrare
38 Lisetten recenserar

Lisetten 2/2016 Det pedagogiska mötet med traumatiserade barn 40 sidor

Lisetten nummer 2/2016:
Det pedagogiska mötet med traumatiserade barn (40 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 2/2016

6 Ordföranden har ordet

7 Aktuellt i riksförbundet

10 Vi i riksförbundet

12 ”Bygg en provisorisk glädjeplattform”

15 Barnkulturen ger perspektiv på flykt

16 Bryta upp eller börja om

18 Anpassa kravnivån efter elevens tillstånd

21 Att lära för livet, senare i livet

24 ”Mitt tåg har redan gått”

26 Högläsning kan stötta traumatiserade elever

28 Ordinlärning – en stegvis process som delvis är omedveten

32 DEBATT: Transspråkande – en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik

34 DEBATT: Skolinspektionen saknar kunskap om Språkintroduktion

36 I min bokhylla

38 Lisetten recenserar

Lisetten 1:16

Lisetten nummer 1/2016: Andraspråk så in i Norden (40 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 1/2016:

5 Ordföranden har ordet
6 Aktuellt i riksförbundet
10 Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning
och språk i skolan
14 Så går vi från teori till praktik i den flerspråkiga
svenska skolan
18 Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt
22 ”Routinkieli on paska!” – Fyra generationers möte
med svenska i Tornedalen
25 Betongmurarna fängslar inte språket
28 Dansk SFL-samling som gav mersmak
30 DEBATT: Translanguaging i flerspråkiga klassrum? Yes!
32 Uppdrag förstelärare
35 I min bokhylla
36 Blå ägget – en ryggsäck fylld med fjädrar, fantasi
och finurligheter
38 Lisetten recenserar

2015

Lisetten 4_15

Lisetten nummer 4/2015: Att vara lärare i svenska som andraspråk (40 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 4/2015:

5 Ordföranden har ordet
6 Vi i riksförbundet
8 Aktuellt i riksförbundet
10 Att undervisa på folkhögskola
11 Ett varierat lärarliv
12 Intervju med Annica Brännström
14 Ensam lärare i svenska som andraspråk
16 Från lärare till forskare
18 Hallå där, lärarstudent!
20 Det bästa med att vara lärare i svenska som andraspråk
22 ”Jag känner mig inte längre som en sak som står i rummet”
24 Bilder som får orden att komma
26 DEBATT: Korsspråkande är translanguaging
28 Gör som drottningen av svengelska
30 Intervju med Åke Huitfeldt
32 Språk så in i Norden
34 Lisetten recenserar
37 DEBATT: Paradoxen att vara snäll och ställa krav
38 I min bokhylla

Lisetten 3:15

Lisetten nummer 3/2015: Symposium 2015: Resurser (40 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 3/2015:

5 Ordföranden har ordet
6 Aktuellt i riksförbundet
10 Resurser – en fråga om språk- och ämnesöverskridande
kommunikation
12 Karin Sandwall: Enormt intresse för Symposium 2015
13 Hallå där, Rebecca Borg!
14 Att hitta sina egna lärandestrategier – om rådgivning för vuxna
språklärare med kort skolbakgrund
16 Kommunikationsetnografi som resurs för språk(in)lärare
17 Hallå där, Kate Seltzer!
18 Så gjorde vi snickeriet språkutvecklande
20 Hallå där, Åsa Wedin!
21 Danska som andraspråk på arbetsplatsen
24 Andreas Fejes om vuxenutbildningens mening och innehåll
26 DEBATT: Vi måste synliggöra det osynliga
28 Kunskap om somalisk kultur ska dämpa kulturkrockar
30 Nyanlända föräldrars möte med svensk skola
36 Kollegialt lärande på andra sidan jorden
38 On my bookshelf

Lisetten2:15

Lisetten nummer 2/2015: Svenska som andraspråk och specialpedagogik (36 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 2/2015:

5 Ordföranden har ordet
6 LiSA-aktuellt
10 En skattkista för pedagogerna på Orust förskolor
12 Risk för över- och underdiagnostisering av dyslexi
hos flerspråkiga ungdomar
14 Hur vet man om flerspråkiga elevers svårigheter
beror på dyslexi?
17 Alternativa verktyg för flerspråkiga elever
18 Språkstörning i kombination med flerspråkighet
20 Dövas svenska – ett tvåspråkigt perspektiv
23 Webbaserat stödmaterial om flerspråkighet och
funktionsnedsättning
25 Språkutveckling med Mumintrollet
28 Vi lär oss bäst med varandra i en process
30 Fyra föräldrar om modersmål och modersmålsundervisning
32 Lisetten recenserar
35 I min bokhylla

Lisetten1:15

Lisetten nummer 1/2015: Mottagande av nyanlända elever (36 sidor)

Ladda ner ett smakprov!

INNEHÅLL NUMMER 1/2015:

4 Ordföranden har ordet
5 LiSA-aktuellt
6 Kallelse till Riks-LiSA:s årsmöte 2015
8 Verksamhetsberättelse
10 Varierande kvalitet på undervisningen i förberedelsegrupper
12 Vårt mål är att göra skillnad!
14 Hur ser mottagning och boende ut för de ensamkommande
barnen i Umeå?
16 Språkintroduktion i Mölndal
20 Stockholm följer nyanlända elevers kunskapsutveckling
22 Många vinster med regionalt samarbete
24 Debatt: ”Jag vill starta en skola där flerspråkigheten
är en norm”
26 ”Inte en främling”
28 Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola för alla”
30 Konferens om Språkintroduktion med bredd och djup
32 Tankar om translanguaging
33 Lättläst om första tiden i Sverige
34 Lisetten recenserar

2014

Lisetten4

Lisetten nummer 4/2014: Bedömning & betyg (36 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 4/2014:

5 Ordföranden har ordet
6 LiSA-aktuellt
9 TEMA Bedömning & betyg
10 Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning
12 Nyanländ = betyg F
14 Intervju med Alli Klapp
16 Intervju med Stefan Johansson
18 Så görs de nationella proven – konstruktörerna berättar
20 Frågor och svar om de nationella proven
21 Att fånga den muntliga färdigheten
24 Lyft ut nyanlända elever ur betygsstatistiken
26 Kod funkar för alla elever – oavsett språk och språknivå
28 Stapplande steg mot ökad mångfald?
30 Lärarkompetens och undervisningspraktik på nordisk konferens
32 Bokrecensioner
35 I min bokhylla

Lisetten 3:2014

Lisetten nummer 3/2014: Språket i ämnet. (36 sidor)

Ladda ned ett smakprov!

INNEHÅLL NUMMER 3/2014:

5 Ordföranden har ordet
6 LiSA-aktuellt
10 TEMA Språket i ämnet
11 Kodväxling är en resurs i NO-undervisningen
12 SO utifrån kunskapskraven och elevernas erfarenheter
15 Ämnesorden som är svåra att förstå
18 ”Uppmana eleverna att anteckna som riktiga forskare”
20 Så fick vi hela skolan att arbeta språkutvecklande
21 SIOP – ett språk- och ämnesutvecklande arbetssätt
22 Geografi på hög nivå
24 Sociala och pedagogiska perspektiv på nyanlända elevers utbildning
26 Lönar sig grammatikundervisning?
29 SVAmmel
30 ”Lättlästa böcker är en demokratifråga”
32 Bokrecensioner

Lisetten2:14

Lisetten 2/2014: Vad är ett läromedel? (32 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 2/2014:

5 Ordföranden har ordet
6 LiSA-aktuellt
8 TEMA Vad är ett läromedel?
9 Skrev böckerna hon själv saknade
10 Ett levande läromedel
12 Att göra eget undervisningsmaterial och dela med sig
– hur kan man tänka kring licenser?
13 Vad är framtidens läromedel enligt förlagen?
14 Flippat klassrum på sfi i Botkyrka
17 Egna mönstertexter blev läromedel för sfi
18 Nyanlända gymnasieelevers möte med läromedelstexter
20 Undervisa i uttal! Och extra mycket i prosodi!
22 Explicita lässtrategier kan hjälpa vuxna andraspråksinlärare
25 En bok om identitet och nutidshistoria
26 ”Kära Kristina! Jag förstår din hemlängtan väl.”
27 Notiser
28 Bokrecensioner
30 SVAmmel

lisetten1

Lisetten 1/2014: Svenska som andraspråk då, nu och sen då? (32 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 1/2014:

5 Ordföranden har ordet/ Kallelse till Riks-LiSA:s årsmöte 2014
6 LiSA-aktuellt
8 Verksamhetsberättelse
10 TEMA Svenska som andraspråk – då, nu och sen då?
11 Så startade LiSA – och så fick LiSetten sitt namn
12 Att arbeta med flerspåkiga barn i förskolan
14 Svensklärare med hela världen som arbetsplats
Att arbeta som svensklektor
15 Paris: Svensk musik väcker intresset för språket
16 Moskva: Stimulerande arbete i ”Sovjetskrapan”
17 Milano: Nyfikenhet på exotisk nordisk kultur
18 Zagreb: Språkintresserade studenter i trevlig stad
19 Åren med LiSA
18 Enkät: Varför studerar du svenska som andraspråk
21 Debatt: Ett eller två svenskämnen – vad är bäst för eleverna?
22 Hur har det gått för Sabrin?
23 Språkutvecklande matematik för vuxna
26 SVAmmel
27 Priser till nyskapande språkundervisning
28 Ankomsten – ett möte mellan elever, lärare och läsningar
30 I min bokhylla/Sett på Bett
31 Debatt: Skolan i fritt fall

2013

Lisetten nummer 4 2013

Lisetten 4/2013: Digitala verktyg (32 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 4/2013:

Ladda ner ett smakprov

5 Ordföranden har ordet
6 LiSA-aktuellt
9 TEMA Digitala verktyg
10 Prisbelönt sfi-undervisning på distans
12 Lärare lär av varandra i digitala skollyftet
14 När Sabrin började skriva
16 Nya möjligheter till språkutvecklingen
18 En forskande lärares syn på det digitala lärandet
20 Appar som rappar på lärandet
21 Sfi-lärare gör egen app
22 Det öppna klassrummet: Att komma ut
25 Läsarbrev
26 Undervisa om ord – hur gör man det?
29 SVAmmel
30 I min bokhylla
31 Bokrecension

Extramaterial: Läsarbrev: Hur är det att vara lärare i svenska som andraspråk med utländsk bakgrund?

Lisetten3webb

LiSetten 3/2013: Pedagogisk kartläggning (28 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 3/2013:

4 Ordföranden har ordet
6 TEMA Pedagogisk kartläggning
Frågor och svar om pedagogisk kartläggning
8 Reformer och satsningar på nyanlända elever
10 Skolverkets uppdrag – så tar vi fram kartläggningsmaterialet
13 Lättare upptäcka dyslexi hos flerspråkiga
14 Hur gör ni pedagogisk kartläggning?
16 Pedagogisk samverkan ska ge nyanlända bättre start
18 Vad kan de egentligen?
21 Presentation av ny styrelsemedlem
22 LiSA-aktuellt
24 I min bokhylla
26 Samtal och aktiviteter ger bättre läsförståelse
27 Skolkampanj om ensamkommande

Enkät: Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Lisetten 2/2013

Lisetten 2/2013 (28 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 2/2013:

2 Styrelsen i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
4 Ordföranden har ordet
6 Verksamhetsberättelse
8 Kallelse till Riks-LiSA:s årsmöte 2013
9 Inbjudan
10 LiSA-aktuellt
12 ”Keba Karang”, vuxenalfabetisering
15 Svensklärarföreningens 100-årsjubileum
16 Några tankar kring Dublin-konventionen
18 Bilder och pilar i undervisningen
20 Stockholms-LiSA:s våraktiviteter
21 Grattis till Lisa Högberg
22 Jag är en pojke med tur – läsprojekt i Östersund
24 Föräldrasamtal i biblioteket
25 Svenska till varje pris
26 Aktuellt februari 2013/Nationellt

Lisetten1:13

Lisetten 1/2013 (28 sidor)

INNEHÅLL NUMMER 1/2013:

2 Styrelsen i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
4 Ordföranden har ordet
6 Verksamhetsberättelse
8 Kallelse till Riks-LiSA:s årsmöte 2013
9 Inbjudan
10 LiSA-aktuellt
12 ”Keba Karang”, vuxenalfabetisering
15 Svensklärarföreningens 100-årsjubileum
16 Några tankar kring Dublin-konventionen
18 Bilder och pilar i undervisningen
20 Stockholms-LiSA:s våraktiviteter
21 Grattis till Lisa Högberg
22 Jag är en pojke med tur – läsprojekt i Östersund
24 Föräldrasamtal i biblioteket
25 Svenska till varje pris
26 Aktuellt februari 2013/Nationellt centrum för
svenska som andraspråk

Ett svar på Köp lösnummer

  1. Anette Mikaelsson skriver:

    Jag önskar köpa ett ex av de tre markerade lösnumren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *