Hur kan lärare upptäcka och stötta andraspråkselever med behov av specialundervisning?

Az-Writing boy e-citizenCC BY-SA 3.0 Moonsun1981 - Own work

Az-Writing boy e-citizenCC BY-SA 3.0 Moonsun1981 – Own work

Tisdagen 18/11 klockan 16.00-19.00 bjuder Stockholms-LiSA  in till en eftermiddag om elever med behov av specialunder-visning i fokus. Inbjudna gäster är Susana Brandhild och Linda Martins.

Susana Brandhild är logoped och verksamhetschef på Logopederna som bl a gör läs- och skrivutredningar och språkliga utredningar. Det flerspråkiga teamet består av logopeder som utreder på flera olika språk. Susana har också genomfört ett projekt med sexåringar som växer upp i socioekonomiskt utsatta områden där de under fyra år bedömt den språkliga kompetensen inför skolstart och utifrån resultaten utarbetat ett arbetsmaterial för språklig stimulans som är avsett att användas på förskolan.

Linda Martins är speciallärare och arbetar på SFI i Sundbyberg. Linda kommer att berätta om sitt arbete med vuxna elever i behov av särskilt stöd.
Varmt välkomna!
Anmälan
Anmälan görs till froken.snigel@gmail.com
Kostnad: Det är helt gratis!
Föreläsningen är på Utbildningsradion Oxenstiernsgatan 34. Lokalerna är låsta så kom i tid. Vi samlas i entrén 15.50.

Det här inlägget postades i Stockholm. Bokmärk permalänken.