Månad: januari 2014

  • Föreläsning om kartläggning i Stockholm

    I början av oktober bjöd Stockholms-LiSA och Riks-LiSA in till en kväll om kartläggning av nyanlända elever. Linda Castell, utvecklingsledare i Linköping och ordförande i Riks-LiSA, berättade om hur man i Linköping systematiskt och långsiktigt arbetat fram ett material som ger nyanlända elever en chans att visa vad de verkligen kan. Föreläsningen var väldigt intressant. […]