Kategori: Skåne

  • Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur?

    Svariks följer samhällsdebatten och jobbar för svenska som andraspråk, undervisning och skola som rör flerspråkiga elever inom alla skolformer. Just nu granskas skolsituationen i Malmö i Sydsvenskan. I årets första nummer av Lisetten tar vi del av försteläraren Sofie Nilssons skrivundervisning i en flerspråkig miljö. Hon arbetar på Rosengårdsskolan och genom hennes artikel får vi […]

  • SkåneLiSAs höstföreläsning om nyanlända elever!

    Mycket händer inom området nyanlända elever och deras skolgång och undervisning. Av den anledningen anordnar riksförbundets lokalavdelning i Skåne en höstföreläsning på temat.  Den 6 november kl. 17.30 på Malmö högskola kommer Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk att föreläsa om nyanlända elever. Ni som är medlemmar kan gå på föreläsningen gratis. […]