Månad: september 2021

  • Kan undervisning fortfarande vara radikal?

    På sjuttiotalet blev språkläraren och filosofen Paulo Freire vänsterns huspedagog och spreds bland progressiva lärare i hela världen. Men i Sverige blev han felöversatt, och först 50 år senare ges hans klassiska De förtrycktas pedagogik ut med rätt titel. Men har tiden sprungit ifrån Freire? Artikel publicerade i Lisetten nr 3 2021Text: Mårten Michanek Idag, […]