Månad: september 2014

  • Ställ dina frågor om nationella prov!

    Vi vet att många av våra medlemmar har funderingar kring de nationella proven i svenska som andraspråk samt slutproven för sfi. Därför har vi bjudit in konstruktörerna att svara på era frågor i Lisetten. I nummer 4/2014 kommer gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet samt provgruppen för de […]