Månad: april 2016

  • Det globala klassrummet – om Afghanistan och mötet med nyanlända elever

    Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med LiSA – lärare i svenska som andraspråk, Lärarförbundet och Filmcentrum. bjuder in till en eftermiddag om uttal och språk i alla ämnen. Datum: Torsdag 2 juni kl 14.00-17.30 Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg Har du ett klassrum där du möter elever från olika delar av världen? Det […]