Tidningen Lisetten

Förbundets medlemstidning Lisetten är ett språkrör för forskning och pedagogik och ger en inblick i det dagliga arbetet med modersmålet, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Sedan 2013 har varje nummer av Lisetten ett tema. Aktuellt tema, manusstopp och utgivningsdatum hittar du i utgivningsplanen.

Vill du prenumerera? Läs mer här!