Månad: april 2017

  • Lisas nya styrelse

    Riksförbundets årsmöte 2017 hölls lördagen den 1 april på IOGT-NTO-gården i Klara i Stockholm. Mötesordförande Monica Lindvall höll i årsmötet med van hand och några nya medlemmar välkomnades. Stockholms lokalförening har haft ett framgångsrikt år med en rad fortbildningsarrangemang och både Stockholm och Skåne har ökat sina medlemsantal. Riksförbundet har närvarat på ett antal konferenser […]