Engagera dig i Göteborgs-LiSAs styrelse

Global thinking
Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk har tre lokalföreningar, i Skåne, Göteborg och Stockholm, som arrangerar lokala event för medlemmar och blivande medlemmar på orten och spelar en viktig roll för utbytet mellan lärare som vill diskutera ämnet svenska som andraspråk och undervisning för flerspråkiga elever.

Styrelsen för Göteborgs lokalförening söker förstärkning och du som är boende eller verksam som lärare i Göteborgs-regionen och känner engagemang för att delta i styrelsearbetet är välkommen att kontakta Göteborgs-LiSA.

Kontaktperson: Jessica Marander, jessica.marander@gmail.com.

Det här inlägget postades i Göteborg. Bokmärk permalänken.