Riksförbundet

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråks (SVARIKS) uppgifter är

  • att arbeta för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende,
  • att verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning och fortbildning i ämnet svenska som andraspråk,
  • att verka för att målet tvåspråkighet uppfylls och
  • att vara ett forum för samtliga lärare i svenska som andraspråk inom hela utbildningsväsendet.

Organisationsnummer: 802014-3338

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *