Vi bjuder på en artikel från Lisetten

Vi bjuder på en artikel från senaste numret av Lisetten – s.k. Symposienumret. Artikeln heter Obetalbart intressant och tragikomiskt – en recension av boken Svenska för främlingar skriven av Karin Ulveson. Recensenten är Camilla Wallin Nilsson.

Obetalbart intressant och tragikomiskt – en pärla!

Omslag hämtat från Celanders förlag

I ”Svenska för främlingar” får vi titta in bakom kulisserna på en Sfi-skola. Boken handlar om Ebba som arbetar som obehörig lärare i Svenska för invandrare på den privata skolan Learnitall. Hon har stora ambitioner men på grund av konsekvent underbemanning hind- ras hon från att göra sitt jobb och får arbeta med sådant som inte har med kärnverk- samheten att göra, det vill säga undervisning. Hon, liksom hennes kollegor, hinner nämligen inte ha lektioner.

Precis som Ebba har även jag som lärare inom Svenska för invandrare haft en del nega- tiva upplevelser av det nuvarande svenska skolsystemet. Skolan talar ett språk som vi och våra kroppar inte förstår. Ebba försöker skapa sig en förståelse för hur det kan komma sig att det är kärnverksamheten man struntar i för att hinna med allt annat. Genom dagboks- anteckningar, dikter, filmscener, pedagogiska dokument och texter från hennes elever, och genom att följa utvecklingen hos sig själv och några kolleger under en hösttermin, skärskådar hon tillvaron som den egentligen är, så att andra kan se vad hon ser.

Några av lärarna har inte lärarlegitimation vilket leder till att arbetsmiljön ständigt präg- las av nyckfullhet, i form av hot om uppsägning och rädsla för repressalier. I själva verket tenderar det system som Learnitall bygger på, att göra människorna främmande för varandra och för sig själva. Det är då jag känner att hon vet hur det känns att inte kunna påverka ens arbetssituation och att tvingas välja mellan att ge upp tanken på att vara en hedervärd och kompetent lärare eller att sluta arbeta som lärare. På riktigt! Det som så tydligt syns utifrån men som är så svårt att ta på när man befinner sig mitt i det. Detta sätter Karin Ulveson ord på.

Hennes sätt att skriva tilltalar mig. Det är en slags bloggdagbok där en stark närvaro ska- pas. Lättläst, levande, vardagligt och tanke- väckande. Att på så nära håll följa en obönhör- ligt realistisk skildring av ett Sfi som jag älskar, i upplösning, väcker känslor. Detta utvidgar berättelsen och tydliggör bokens stora fråga: varför lämnar så många lärare yrket?

”Svenska för främlingar” är, förutom obetalbart intressant då den på ett tragikomiskt sätt beskriver hur dagens skola lite varstans förvandlats till ren fars, även en betydelsefull bok som ställer viktiga frågor om skolan i samhället och om skolans möjligheter att stärka demokrati och motarbeta segregation. I den finns flera scener som kan fungera som diskussionsmaterial.

Likt Ebba lämnar många lärare yrket på grund av bristfälliga och rent absurda ar bets- förhållanden. Man kan utifrån ”Svenska för främlingar” ställa sig frågan hur detta hänger ihop med vinstjakten inom skolvärlden idag, och om det är så vi vill ha det. För om skolan misslyckas, så misslyckas hela samhället. Missa inte denna pärla!

Camilla Wallin Nilsson, Sfi-lärare, Vallentuna

 

Vill du ha ett eget exemplar av Lisettens Symposienummer ? Beställ här.

Det här inlägget postades i Aktuellt, artikel, Lisetten, recension, Symposium 2018, Uncategorized och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.