Etikett: symposium2015

  • Gibbons, Bunar och Fejes medverkar i Lisetten nummer 3/2015

     Vad har Pauline Gibbons, Nihad Bunar och Andreas Fejes gemensamt? Förutom att vara framstående inom sina respektive forskningsfält medverkar alla i nästa nummer av Lisetten. Inför Symposium 2015 på Stockholms universitet har vi tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk gjort ett extra matigt nummer av vår medlemstidning. Du som är medlem får den […]

  • Årets störtsta #svapub den 7 oktober

    Denna höst är det äntligen dags igen för den nationella konferenen Symposium för lärare i svenska som andraspråk, som Nationellt Centrum för svenska som andraspråk arrangerar vart tredje år. Konferensen är redan fullbokad. Vi har därför glädjen att bjuda in alla som kommer att delta och även alla som har möjlighet att vara i Stockholm den 7 […]