Etikett: svapub

  • Årets störtsta #svapub den 7 oktober

    Denna höst är det äntligen dags igen för den nationella konferenen Symposium för lärare i svenska som andraspråk, som Nationellt Centrum för svenska som andraspråk arrangerar vart tredje år. Konferensen är redan fullbokad. Vi har därför glädjen att bjuda in alla som kommer att delta och även alla som har möjlighet att vara i Stockholm den 7 […]