Symposiumsuccé, god ekonomi och ny förkortning

Efter två intensiva, utvecklande och roliga dagar på Symposium 2015 samlades styrelsen för Riksförbundet till möte lördagen den 10 oktober. Som vanligt träffades vi på Stockholms universitet i Nationellt centrum för svenska som andraspråks lokaler. Nio styrelseledamöter var närvarande och mötesordförande var Camilla Persson, vice ordförande i riksförbundet. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna.

symposium1

Linda Castell och Matilda von Bahr delar ut Lisetten på Symposium 2015.

Succé för riksförbundet på Symposium 2015
Den 8–9 oktober arrangerades Symposium 2015 på Stockholms universitet. Över 900 deltagare från hela landet var där och Riksförbundet fanns givetvis på plats. Många styrelseledamöter deltog och insatsen fungerade väl. Våra nya tröjor var en lyckad satsning. Cirka 800 nummer av Lisetten nummer 3/2015 delades ut och omkring 40 nya medlemmar registrerade sig. Att föreningen och tidningen lyftes fram i samband med symposiet öppnande bidrog till att många sökte sig till vårt bord. Den positiva känslan kring symposiet, ämnet svenska som andraspråk och Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk var påtaglig. Många uttryckte stor uppskattning för får medlemstidning Lisetten.

Även sva-puben onsdagen den 7 oktober symposiet var en succé och cirka 120 personer från hela landet deltog. Många var glada att kunna träffa Pauline Gibbons och hon var imponerad av uppslutningen från lärare i svenska som andraspråk. Styrelsen diskuterade att anordna fler sva-pubar i samband med större konferenser.

Premiär för riksförbundets nya t-shirts!

Premiär för riksförbundets nya t-shirts!

Teman för Lisetten 2016
Arbetat med nummer 4/2015 av Listten är i full gång. Temat är att vara lärare i svenska som andraspråk. Nästa år fortsätter vi att ha teman för varje nummer. Styrelsen beslutade 2016 års teman blir följande:

  1. Andraspråk så in i Norden
  2. Det pedagogiska mötet med traumatiserade barn, ungdomar och vuxna
  3. Grammatik – älskad och hatad
  4. Litteracitet och flerspråkighet

Andra ämnen som förekom i diskussionen var övergångar mellan olika skolformer ur ett andraspråksperspektiv, samarbete mellan sva-lärare och andra yrkesgrupper samt hur det pedagogiska arbetet efter kartläggning ser ut. Ambitionen är att belysa dessa ämnen i artiklar under 2016, även om de inte blir egna teman. Alla medlemmar är välkomna att höra av sig med idéer och önskemål som rör Lisetten.

Tävling om ny förkortning
Riksförbundets förkortning är LiSA, ett namn många medlemmar är skeptiska till. Styrelsen kommer därför att utlysa en tävling för att ta fram en ny förkortning som bättre spelar föreningens arbete och kompetens. Detta presenteras på webben och tidningen under hösten.

En god ekonomi
Vår kassör Berit Renqvist föredrog ekonomin och konstaterade att den är god. Intäkterna från annonsförsäljningen i Lisetten har varit högre än tidigare och vi har blivit fler medlemmar.

Aktuellt från departement och riksdag
Monica Lindvall informerade om att Skolverkets uppdrag att ta fram stödmaterial för individuella studieplanen och gymnasieintyg pågår och kommer att publiceras i vår. Läslyftets moduler mot gymnasiet har påbörjats, olika lärosäten ansvarar. Nya kursplaner för grundläggande vuxenutbildningen för bland annat ämnet svenska som andraspråk gäller från 1 juli 2016. Uppdraget är att sva-kursen ska minskas samt bestå av nationella delkurser.

Fler behöver bli aktiva i lokalföreningarna
En återkommande fråga för styrelsen är hur lokalföreningarna kan ges stöd och fler medlemmar kan förmås engagera sig. Mötet beslutade att skriva en artikel i Lisetten om att lokalföreningarna är viktiga för föreningen. Styrelsen planerar även att ta fram en lathund för hur man kan starta en egen lokalförening.

Årsmöte 2016
Datum för årsmötet blir den 16 april. I samband med årsmötet kommer en sva-pub att arrangeras på lördagen. Plats och tid för årsmötet meddelas senare.

Valberedningen
Inför årsmötet har valberedningen en viktig uppgift. Bland annat behövs en ny kassör då vår nuvarande kassör meddelat att hon inte ställer upp för omval. Sammankallande för valberedningen är Sara Mörtsell som nås via mejl på sara.mortsell@gmail.com. Styrelsen önskar valberedningen lycka till i sitt arbete och hoppas att många medlemmar vill vara aktiva i såväl riksförbundets som lokalföreningarnas styrelser.

symposium5

Några av de 120 personer som kom till vår #svapub. En blivande tradition?

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.