Tack för att du betalat in medlemsavgiften!

FiF3

I mars deltog LiSA som utställare på konferensen Flerspråkighet i fokus i Stockholm.

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk firar 25-årsjubileum och ser fram emot ett år fyllt av engagemang, aktiviteter och inspiration. Vi vill tacka alla våra medlemmar runtom i landet för att ni är med och stödjer vårt arbete!

Våra stadgar fastslår att Riksförbundets uppgifter är:

  • att arbeta för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende.
  • att verka för att all undervisning av flerspråkiga elever ska utvecklas.
  • att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk.
  • att verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning, fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt.
  • att verka för att andraspråkselevers tvåspråkighet ska främjas i undervisningen.
  • att vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga elever inom hela utbildningsväsendet.

Vi välkomnar alla som är intresserade av flerspråkiga elevers lärande att vara delaktiga i vårt arbete!

(Om du har glömt att betala in medlemsavgiften för 2014 är det inte för sent. Betala in 280 kr så snart som möjligt så är du medlem ett år till och får ytterligare fyra fulladdade nummer av Lisetten hem i brevlådan!)

Lisetten nummer 4 2013

Som medlem får du medlemstidningen Lisetten hem i brevlådan fyra gånger per år!

 

Det här inlägget postades i Riksförbundet. Bokmärk permalänken.