Kallelse till årsmötet 2014

Den 26 april ordnar Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk årsmöte och Edcamp i Linköping. Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomne!

 

Plats: Kungsbergsskolan – Matsalen (byggnad E), Drottningtorget 1A, Linköping

Datum: Lördagen den 26 april

Tid: Årsmöte kl. 10.00 – 12.00 och Edcamp kl. 13.30 – 16.00

 

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Val av ordförande för årsmötet

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet

§ 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Ekonomisk redovisning

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 10 Motioner

Den dag dagordningen skrivs har inga motioner inkommit till

styrelsen. Motioner till årsmötet kan lämnas till styrelsen senast

två veckor före årsmötet.

§ 11 Avgifter

§ 12 Val av styrelseledamöter

§ 13 Val av ordförande

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant

§ 15 Val av valberedning

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutning

 

Styrelsen

 

Välkommen på Edcamp i Linköping!

Rikförbundet lärare i svenska som andraspråk, Riks-LiSA, inbjuder Dig till Edcamp i samband med årsmötet lördag 26 april.

 

Plats: Kungsbergsskolan – matsalen (byggnad E), Drottningtorget 1A, Linköping

Datum: Lördagen den 26 april 2014

Tid: 13.30–16.00. Frukt serveras.

 

Alla lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är välkomna!

Riks-LiSA:s årsmöte för medlemmar äger rum kl.10.00–12.00. Efter lunch anordnas kompetensutveckling enligt modellen EdCamp där alla närvarande bjuds in till att fritt föreslå samtalsämnen och utifrån intresse välja vilka samtal man vill delta i. Ett perfekt tillfälle att nätverka och dela erfarenheter med andra sva-pedagoger och LiSA-medlemmar!

 

Ingen avgift, men vi välkomnar alla som inte redan är medlemmar att teckna ett medlemskap i LiSA för 280 kr, vilket innefattar en prenumeration på tidningen LiSetten. Betalas via plusgiro 468 36 62-3.

 

Anmälan senast 20 april via mail till linda.castell@linkoping.se Ange namn, adress samt ”Medlem” eller ”Ny”.

 

För information, kontakta:

Linda Castell, ordförande i Riks-LiSA

 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.