Ge LiSA ett nytt namn!

nyttnamn

Riksförbundets namn är Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (LiSA).

Så lyder den första paragrafen i riksförbundets stadgar. Vårt namn är viktigt. Det talar om vilka vi är och vad vi gör. Förkortningen LiSA har det däremot funnits en hel del invändningar emot, både från medlemmar och inom riksförbundets styrelse.

Ger förkortningen tyngd när riksförbundet deltar i offentliga diskussioner kring ämnet svenska som andraspråk? Inkluderar det alla medlemmar, oavsett kön? Är det tydligt vad föreningen står för och vilken kompetens vi medlemmar har? De flesta svarar nej på dessa frågor.

Föreslå ett nytt namn!

Styrelse bjuder därför in alla medlemmar att komma med förslag på en ny förkortning. Den ska utgå ifrån riksförbundets fullständiga namn. Mejla in ditt förslag till lisariks@gmail.com senast den 31 december 2015. Skriv ”Ny förkortning” i ämnesraden.

Vad händer sedan?

Eftersom föreningens namn och förkortning är fastslagna i stadgarna går de inte att ändra i en handvändning. Så här står det i stadgarnas fjortonde paragraf:

För beslut om Riksförbundets upphörande eller förändring av föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Styrelsen kommer att sammanställa och gå igenom alla förslag som har inkommit den 31 december. På vårt första styrelsemöte i januari 2016 kommer vi att ta fram ett underlag kring ny förkortning till årsmötet, som hålls den 16 april 2016. Förslaget kommer även att presenteras i Lisetten, på webbplatsen och på vår Facebook-sida.

Förhoppningsvis kan vi på årsmötet sätta igång en diskussion och en beslutsprocess kring en ny förkortning. En förkortning som inkluderar alla, som visar vad vi står för och som speglar vilken enorm kunskap och erfarenhet vi gemensamt har.

Det här inlägget postades i Aktuellt, Riksförbundet. Bokmärk permalänken.