Årsmötet 2014

Matilda på svacampHelgen som gått blev händelserik för Riksförbundet. Solen strålade över Linköping som var platsen både för årsmöte, LiSAs eget edcamp  ”svacamp”, och senare för den nya styrelsen att staka ut vägen för föreningsarbetet under det kommande året.

Årsmötet roddes i hamn under ledning av Monica Lindvalls ordförandeskap. Hon jobbar till vardags på Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk, och inom vuxenutbildningen i Stockholms Stad. Glädjande var att årsmötet kunde konstatera att 2013 inneburit en positiv utveckling för föreningen på en rad punkter. Antalet medlemmar steg med ungefär 20 %, och flera förändringar har genomförts för Lisetten och styrelsens praktiska arbete har underlättats så att mer energi kan gå till att driva föreningens frågor.  Läs mer i verksamhetsberättelsen och protokollet finns att ta del av här.

sarasvacampsvartvit

Eftermiddagens aktivitet var LiSAs eget Edcamp. Det är en öppen mötesmodell som funkar för både väldigt stora och lagom små samlingar. Jag föreslog att vi kunde kalla det hela för ”svacamp”, en positv och träffsäker beskrivning av hela helgen om ni frågar mig, och passande eftersom vi kunde ta frågor både om utbildningen inom sva-ämnet och även vad vi som är aktiva i föreningen kan göra för att bäst stötta medlemmarna, eleverna och ämnets utveckling. Ett samtal kom att handla om vilka steg Riksförbundet skulle kunna ta som förening under det kommande året för att vara en intressant aktör för sva-lärare och som remissinstans. I ett annat samtal stod samverkan med modersmålslärare i centrum, ett område där forskning och erfarenheter verkligen motiverar till att utöka samarbetet, men där erfarenheterna också gör oss medvetna om att det fortfarande är ett utvecklingsområde inom flerspråkiga elevers utbildning. Ämnesövergripande arbete med sva-lärare och ämneslärare tillsammans i klassrummet var ett annat ämne som skrevs upp på tavlan. Självklart diskuterade vi också själva ämnet svenska som andraspråk och hur det kan komma att förändras och vad det skulle innebära för våra medlemmar och föreningens arbete.

”Vi som förening behöver lyfta, belysa all erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna.”

Vi vill passa på att uppmana medlemmar och blivande medlemmar att delta i de här diskussionerna. Ett enkelt sätt är ju att skriva en kommentar till inlägget om vilka frågor du tycker att Riksförbundet ska driva under 2014

Årsmötet valde också en ny styrelse som hade sitt första styrelsemöte under söndagen, här säger styrelsen ”hej”.

Det här inlägget postades i Edcamp, Riksförbundet. Bokmärk permalänken.