Riksförbundets årsmöte 2015

Årsmöte1 Årsmöte2 Årsmöte3 Årsmöte4

Lördagen den 18 april hade Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk sitt årsmöte på Åsö vuxengymnasium. Årsmötet inleddes med att vi fick lyssna till två högst relevanta föredrag. Det första var en presentation av boken ”Inte en främling”, en samling personliga berättelser om ämnen som identitet, diskriminering, antiziganism och rasism. Camila Alvarez Cea från Teskedsorden (som även gett ut boken ”Hur man botar en fanatiker” av Amos Oz) berättade om hur samlingen kommit till och vad syftet med den är. ”Inte en främling” riktar sig till barn och ungdomar för att genom skolan få till stånd ett öppnare samhälle som hyllar mångfald. Boken är tänkt att användas i undervisningen och det finns en kostnadsfri lärarhandledning att ladda ner på hemsidan.

Ett begränsat antal böcker finns att beställa kostnadsfritt till oss lärare som undervisar i svenska som andraspråk! Skicka ett mail till info@teskedsorden.se om du vill beställa en bok eller en klassuppsättning till dina elever. Här kan man titta på en film om boken.

Den andra föreläsningen gavs av Eva Skowronski, doktor i migrationsvetenskap vid Lunds universitet och numera även sfi-lärare i Malmö. Eva berättade om vilka hinder och möjligheter det finns för nyanlända elever att bli inkluderade i olika sociala gemenskaper i skolan och vad själva mottagningssystemet kan ha för konsekvenser för inkluderingen.

Efter att ha belyst både problematiska situationer och solskenshistorier gav Eva Skowronski exempel på vad som skulle kunna göras för att förbättra förhållandena för nyanlända elever. Hon menar att en tidigare övergång till ordinarie klass verkar underlätta inkluderingen, men betonade att det måste ske med omfattande stöttning. En alltför tidig övergång – innan eleven har hunnit tillgodogöra sig tillräckligt mycket kunskap i svenska – kan dock medföra att eleverna blir tysta i den ordinarie klassen utav rädsla att säga fel och bli utskrattad. Lärarna bär här ett stort ansvar; både för att ombesörja stöttning och för att skapa en trygg klassrumsmiljö för samtliga elever genom att hjälpa dem att bygga relationer med varandra.

Den öppna diskussionen som följde föreläsningarna var intensiv och engagerad och belyste olika perspektiv genom de närvarande medlemmarnas olika verksamheter. Något alla var överens om var vikten av att lyfta goda exempel och framgångsfaktorer för att både inspirera och underlätta för skolor och institutioner. Riksförbundet kommer att lägga extra fokus på detta framöver i avsikt att främja nationell samordning och vidareutveckling av svenska som andraspråksundervisningen!

Gemensam lunch intogs på en närliggande restaurang, varefter årsmötet tog vid. Verksamhetsberättelsen presenterades, följt av valet av ny styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för 2015–2016:

Ordförande:
Linda Castell

Ordinarie ledamöter
Camilla Persson
Monica Lindvall
Berit Renqvist, kassör
Annelie Drewsen, huvudredaktör Lisetten, hemsidan
Eva Westergren Holgén, huvudredaktör LIsetten
Emma Karlsson, annonsansvarig Lisetten
Matilda von Bahr, matrikelansvarig
Fredrik Stillerud

Suppleanter
Camilla Axfeldt
Robert Walldén

IMG_5535 kopia

Ett stort tack till Sara Mörtsell som var moderator på årsmötet. I samband med årsmötet avgick hon från sin post i styrelsen. Vi är tacksamma för all den kunskap och entusiasm du har bidragit med under din tid i Riksförbundets styrelsen!

Matilda von Bahr

Det här inlägget postades i Riksförbundet. Bokmärk permalänken.