Riktlinjer till skribenter

Lisetten är medlemstidning för Riksförbundet Lärare i Svenska som andraspråk (SVARIKS) och utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer har ett tema, några fasta avdelningar och enstaka fristående artiklar. Om du är intresserad av att skriva i Lisetten ber vi dig att ta kontakt med redaktionen i god tid.

I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att betala ut några arvoden till skribenter. Däremot får du tidningen där din artikel publiceras. Vi sänder dig också två biobiljetter. Meddela därför postadress när du lämnar din artikel.

Artiklarnas längd

Vi ber alla skribenter att hålla sig till angivna omfång på texterna. Antal tecken anges inklusive mellanslag.

Temaartiklar: 5000 – 7000 tecken

Forskarartiklar: 12 000 – 15 000 tecken

Recensioner: 1500 – 2000 tecken

Notiser: 500–1500 tecken

Ordförande har ordet: 1500 tecken

Skrivanvisningar

Lämna förslag på en rubrik till din artikel.

Skriv en ingress som beskriver innehållet i artikeln på två-tre meningar.

Ange eventuella referenser i en lista sist i din text. Använd inte fotnoter.

Ange ditt eget namn i slutet av texten.

I övrigt strävar vi efter att följa Språkrådets rekommendationer. Vid tveksamheter, rådfråga ”Svenska skrivregler” eller ”Svenska Akademiens ordlista”.

Formatering

Skriv texten i typsnittet Times New Roman, storlek 12, med dubbelt radavstånd.

Ange nytt stycke med blandrad, ej indrag.

Använd talstreck vid intervjuer där någon citeras.

Använd citattecken vid namn på böcker, uppsatser m.m.

Undvik förkortningar.

För betoning eller för att markera ord från andra språk används kursiv.

Bilder och andra illustrationer

Vi vill gärna ha bilder eller foton som illustrerar artikeln. Även diagram, tabeller och utdrag ur andra texter kan fungera på samma sätt.

Skicka helst flera bilder. De ska vara högupplösta, vilket betyder att de ska vara 300 dpi eller minst 1 megabyte stora.

Skriv bildtexter där du beskriver vad bilden visar och anger för- och efternamn på personerna som syns.

Om minderåriga personer syns på bilderna behöver deras vårdnadshavare ge tillstånd för att publicera bilden.

Publicering och redigering

Respektive skribent ansvarar själv för sin artikel. Vi förbehåller oss rätten att redigera texter och att publicera dem både i tryck och digitalt format.

Presentation av skribenten

Vi vill att varje skribent presenterar sig kort i tidningen.

Ange i slutet av din text ditt fullständiga namn tillsammans med en beskrivning av vad du arbetar med. Skriv dessutom en kort presentation av dig själv på cirka 350 tecken inkl. mellanslag.

Skicka också med ett foto av dig själv. Bilden ska vara högupplöst.

Arvoden

I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att betala ut några arvoden till skribenter. Däremot får du tidningen där din artikel publiceras. Meddela postadress när du lämnar din artikel.

Hör gärna av dig med frågor!

redaktion@svariks.se

styrelse@svariks.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *